• +385 (0) 52 662 343
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Vrata svijeta. Ulazimo u najmanji grad na svijetu koji je prema legendi nastao kada su divovi gradili gradove u dolini Mirne te od preostalog kamenja na kraju izgradili Hum. Prvi se put spominje 1102. godine. Gradske zidine su čuvale mjesto od čestih prodora Mlečana i Turaka. Na zapadnim gradskim vratima dva su glagoljaška zapisa. Vrata se svake godine svečano otvaraju na Dan grada Huma kada se bira novoga župana „na leto dan“. Nalazi se 7 km od Roča.


  Osim što je poznat kao najmanji grad na svijetu, odnedavno ponosno nosi i naziv Grada biske, a biska je rakija sa imelom, čija receptura potječe upravo iz Huma. Svake godine krajem listopada upravo u ovom gradiću održava se Smotra rakija gdje se poznati proizvođači rakija iz cijele Istre natječu za najbolju rakiju. Danas Hum ima oko dvadesetak stanovnika. Gradić se može obići za 5 minuta, a dulje se možete zadržati u Humskoj konobi kušajući neke od  poznatih istarskih specijaliteta, ili kupiti poneki suvenir u humskoj Galeriji (kontakt: 00 385 (0) 52 660 054) ili Trgovini „Imela“ (kontakt: 00 385 660 005).


  U ovom je mjestu ostao sačuvan običaj biranja župana na leto dan, kada se po drevnom običaju bira seoski poglavar.
  U Humu završava i poznati spomen - kompleks glagoljici, Aleja glagoljaša koja se proteže na 7 km dugom putu od Roča do Huma. Više na www.hum.hr

  KARTA HUMSKIH ZNAMENITOSTI (pdf)

 • Vrlo važan i osobit spomenik glagoljici koji je podignut 1977. g. uz cestu od Roča do Huma. Aleja glagoljaša je projekt Čakavskog sabora. Idejni je začetnik Zvane Črnja, a osmislili su je prof. dr. Josip Bratulić i kipar Želimir Janeš. Aleja započinje podno Roča – Stupom Čakavskog sabora. To je obilježje u obliku glagoljskog slova S koje simbolizira prvo slavensko pismo i početke slavenske pismenosti. Ostalih deset spomen - obilježja čine: Stol Ćirila i Metoda, Sijelo Klimenta Ohridskog, Vidikovac Grgura Ninskog, Glagoljski lapidarij, Klanac hrvatskog Lucidara, Uspon Istarskog razvoda, Zid hrvatskih protestanata i heretika, Odmorište žakna Jurja, Spomenik otporu i slobodi te Vrata Huma.

  Stol Ćirila i Metoda – naziv koji je ujedno i zapisan na obodu stola latinicom, ćirilicom i glagoljicom. Pored Stola posađena su i dva čempresakoja simboliziraju Svetu braću Ćirila i Metoda.

  Sijelo Klimenta Ohridskog – ispod velikog hrasta stoji isklesana učiteljeva stolica (katedra) i oko nje kameni blokovi kao stolice za učenike. Ovo obilježje je posvećeno Klimentu Ohridskom najzaslužnijem učeniku i sljedbeniku Ćirila i Metoda koji je ujedno bio i osnivač slavenskog sveučilišta, škole što ju je osnovao u Ohridu (Makedonija) nakon što je poslije Metodove smrti (885. g.) morao bježati iz Moravske.

  Glagoljski lapidarij – u mjestu Brnobići, točno ispred Crkvice Gospe od Snijega, u zid su ugrađena glagoljska znamenja koja predstavljaju glagoljske natpise iz Istre, Kvarnerskih otoka te iz Dalmacije, a to su: Plominski ulomak, Kninski ulomak, Valunska ploča, Krčki natpis, Plastovski ulomak, Baščanska ploča, Kamenica za blagoslovljenu vodu iz Mošćenica, Grdoselski ulomak, Kustodija iz Vrha, Senjska ploča i Supetarski ulomak. Lapidarij je realizirao dr. Branko Fučić, a svečano je otkriven 1984. g.

  Klanac hrvatskog Lucidara – podno sela Brnobići zazidan je suhozid u obliku planine Učke i na vrh je postavljen fino oblikovan kamen koji predstavlja oblak nad Učkom. Ovo je obilježje posvećeno hrvatskom Lucidaru srednjovjekovnoj enciklopediji kojom su se služili i naši glagoljaši. U toj enciklopediji nepoznati glagoljaš je zapisao o Istri: Vaspet je jedna vlast jaže zovet se Istrija. I v tej zemlji je jedna gora, jaže zovet se latinski Olinfos, jaže je Učka. I te gori visokost ide daže pod oblaki.  

  Vidikovac Grgura Ninskog – kameni blok na kojem je uklesana abeceda latinskim, ćiriličnim i glagoljskim pismom. Slova su poredana usporedo kako bi posjetitelji mogli uspoređivanjem lakše naučiti slova onog pisma koje im je nepoznato.       

  Uspon Istarskog razvoda – Istarski razvod je skup isprava iz XIII. i XIV. st. o razgraničenju posjeda feudalnih gospodara Istre: akvilejskog patrijarhata, Pazinske knežije i Venecije. Isprave su bile pisane latinskim, njemačkim i hrvatskim jezikom, a sačuvan je prijepis na hrvatskom jeziku kojeg je sastavio pop glagoljaš Mikula Gologorički.
  Spomen – obilježje sastoji se od kamenih blokova isklesanih u obliku glagoljskih slova, a može se iščitati naziv Istarski razvod. U dnu brda nalazi se glagoljsko slovo „L“ kao ulazna vrata, a na vrhu je postavljen županski stol.

  Zid hrvatskih protestanata i heretika - kameni zid u čijoj je sredini u kamenom bloku uklesano glagoljsko slovo S, te su u njegovom gornjem dijelu upisana imena poznatijih hrvatskih protestanata i heretika. U zid je također ugrađeno sedam kamenih ploča s citatima iz njihovih djela.

  Odmorište žakna Jurja – obilježje posvećeno Jurju žaknu, istarskom glagoljašu koji je u Misalu kneza Novaka iz 1368. g. (Misal koji je kupljen 1405. g. za potrebe crkve u Nugli kod Roča) najavio tiskanje prve hrvatske tiskane knjige – Misala po zakonu rimskoga dvora iz 1483. g. Sedam kamenih kocki koje podsjećaju na kalupe za ručno slaganje knjiga, ispisuju: žakan Juri.   

  Spomenik otporu i slobodi - spomen  obilježje koje se nalazi na samom ulazu u Hum. Sastoji se od tri kamena bloka jedan na drugom. Pojedini blok simbolizira jedno povijesno razdoblje: stari vijek, srednji vijek i novi vijek. Sva tri bloka zajedno simboliziraju otpor žitelja Humštine i vječitu težnju za mirom i slobodom.

  Vrata Huma – posljednje spomen - obilježje Aleje koje završava ulaskom u najmanji grad na svijetu – Hum. Vrata Huma napravljena su od bakra, s rukohvatima u obliku volovskih rogova. Na dvjema alkama ispisane su riječi dobrodošlice. U gornjem dijelu vrata nalazi se kalendarij u obliku polukružno postavljenih medaljona s prizorima iz seoskog života po mjesecima.

 • A significant and exceptional monument complex commemorating Glagolitic heritage was erected in 1977 along the road from Roč to Hum. The Glagolitic Lane is a project of the Chakavian Parliament (Čakavski sabor). The author of the entire concept is Zvane Črnja, and it was realized through the work of prof. dr. Josip Bratulić and sculptor Želimir Janeš. The beginning of the Lane is at the foot of Roč hill with the first monument – Pillar of the Chakavian Parliament.
  This monument in the form of the Glagolitic letter S symbolizes the first Slavic script and the beginnings of Slavic literacy. The remaining ten memorial sites are: Table of Cyril and Methodius, Chair of Kliment of Ohrid, Belvedere of Gregory of Nin, Glagolitic Lapidarium, Gorge of the Croatian Lucidar, Gradient of the Survey of Istrian Land Boundaries, Wall of Croatian Protestants and Heretics, Resting-area of Juri the Deacon, Monument of Resistance and Freedom and Hum Gates.

  The glagolitic memorial-sites:

  Pillar of the Chakavian Parliament – a memorial-site in the shape of the glagolitic letter S which symbolizes the first Slavic script and the beginnings of the Slavic literacy.

  Table of Cyril and Methodius – the name of this stone table monument is written on the rim written in Latin, Cyrillic and Glagolitic. Two cypresses are planted beside to the table symbolizing the Holy Brothers.

  The Chair of Kliment of Ohrid – dedicated to Kliment of Ohrid, the most meritorious disciple of Cyrill and Methodius the founder of the first Slavic university.

  Glagolitic Lapidarium – a collection of copies of the oldest and most significant Glagolitic inscriptions fom Istra, the Kvarner islands and Dalmatia are built in the surrounding wall in front of the church in the village Bernobići.

  Gorge of the Croatian Lucidar – dedicated to the Croatian Lucidar, the medieval encyclopedia used by our Glagolites.

  Belvedere of Grgur of Nin – the Latin, Glagolitic and Cyrillic alphabets are inscribed on the stone block.

  Gradient of the Survey of Istrian Land Boundaries – The Survey of Istrian Land Boundaries is a collection of documents from the 13th and 14th centuries about land boundaries of Istrian feudal lords: Aquilean Patriarchate, Pazin county and Venice. The memorial-site consists of stone blocks cut in the shape of Galgolitic letters which put together give the original name: Istarski razvod.   

  Wall of the Croatian Protestants and Heretics – in the centre of the stone wall, in the white stone block, the Galgolitic letter S is inscribed whereas in its upper part are names of famous Croatian protestants and heretics. Quotations from their works are inscribed in the seven stone slabs.

  Resting-place of Juri the Deacon – dedicated to Juri the Deacon, an Istrian Galgolite who helped prepare the printing of the first Croatian printed book Missal from 1483. He enthusiastically announced it in Duke Novak's Missal (written in 1386) with words which are inscribed in the stone wall (in the shape of a book). The seven stone cubes resemble matrixes for hand typesetting while the letters on them spell: Žakn Juri (Juri the Deacon).

  Monument to Resistance and Freedom – it consists of three stone blocks, one above the other. Each block symbolizes a particular historic period: the ancient world, the Middle Ages and the modern world. They symbolize the resistance of the people of Hum and its area against tyranny and banishment as well as their aspiration to peace and freedom throughout the ages.

  Gate of Hum – made of copper hand-holds in the shape of ox's horns, the two door knockers bear welcome inscriptions. There is a peasant's calendar - twelve medallions with scenes of rural life – placed semi-circularly in the upper part of the gate.

  (Text by Miroslav Sinčić)

 • The smallest town in the world

  The Gates of the World. We enter the smallest town in the world. It was mentioned for the first time in 1102. Town walls protected the town from frequent intrusions of the Venetians and the Turks. On the west town gates are two Glagolitic writings. The gates will be again solemnly opened next year – the Town of Hum Day brings the new town patron «For a year». Hum lies 7 km from Roč.

  Apart from being famous as the smallest town in the world, it has also been recently promoted as the Town of biska. Biska  is mistletoe brandy whose original recipe comes from Hum. Every year at the end of October Hum is the host of a Brandy exhibit where a competition for the best brandy in Istria is organized. Today Hum has about 20 inhabitants. You can tour the town in about 5 minutes but after that be sure to stop at Humska konoba. Tavern) to taste some of the typical Istrian specialties or purchase a souvenir at the Hum Gallery (contact: 00 385 (0) 52 660 054) or  Shop "Imela" (contact: 00 385 660 005). The traditional custom of electing the county prefect for a year has been preserved until today.
  Hum is also the final point of the famous monument complex known as the Glagolitic Lane commemorating the importance of Glagolitic literature. The Lane stretches for 7 km from Roč to Hum. Read more... www.hum.hr

  MAP OF HUM SITES (pdf)

 • Es handelt sich um einen spezifischen Denkmal, das im Jahre 1977 entlang der Straße, die aus Roč nach Hum führt, errichtet wurde. Die Allee der Glagoliten ist ein Projekt der Versammlung „Èakavski sabor“. Schöpfer des Projektes war Zvane Črnja, zusammen mit dem Prof.Dr. Josip Bratuliæ und dem Bildhauer Želimir Janeš. Die Allee startet bei Roč mit der Gedenksäule, die dem „Čakavski sabor“ gewidmet ist. Die ganze Allee erstreckt sich in Form des glagolitischen Buchstabens „S“und symbolisiert die erste slawische Schrift und den Beginn der slawischen Schreibkunde. Die restlichen zehn Skulpturen- Denkmäler sind: Tisch von Kyrill und Method, Bank von Climent aus Ohrid, Aussichtspunkt des Grgur Ninski, Glagolitisches Lapidarium, Engpass des kroatischen Lucidars, Aufstieg der Rechtsvorschrifts „Istarski razvod“, Wand der kroatischen Protestanten und Häretiker, Rastplatz des Diakons Juri, Wiederstand- und Freiheitsgedenksäule, Stadttor von Hum.

  Plan der Allee mit Auflistung der Kennzeichen:

  Säule des Parlaments «Čakavski sabor» - Kennzeichen in Form des glagolitischen Buchstabens S, welches die erste slawische Schrift und die Anfänge der slawischen Schriftkunde symbolisiert

  Tisch von Cyril und Method – Bezeichnung, welche gleichzeitig auch am Tischrand in lateinischer, cyrilischer und glagolithischer Schrift eingeschrieben ist. Neben dem Tisch wurden auch zwei Zypressen eingepflanzt, welche die Heiligen Brüder Cyril und Method symbolisieren.

  Sitz von Kliment Ohridski – Kliment Ohridski, dem lobenswertesten Schüler und Nachfolger von Cyril und Method, gewidmet.

  Glagolithisches Lapidarium – in die Wand wurden glagolithische Sinnbilder eingebaut, welche glagolithischen Inschriften aus Istrien, von den Kvarnerinseln, sowie aus Dalmatien darstellen.

  Engpass des kroatischen Lucidar – Kennzeichen, gewidmet dem kroatischen Lucidar, einer mittelalterlichen Enzyklopädie, welche auch unsere Glagolithen benutzten.

  Aussichtsturm von Grgur Ninski – steinerner Block auf welchem das Alphabet auf lateinischer, cyrilischer und glagolithischer Schrift eingemeißelt ist.  

  Anstieg des «Istarski razvod» (rechtliches Dokument) – der «istarski razvod» ist eine Ansammlung an Dokumenten aus dem 13. und 14. Jahrhundert über die Abgrenzung des Besitzes der feudalen Herrscher Istriens, der aquiläischen Patriarchen, des Fürstentums von Pazin und Venedig. Das Denkmal-Kennzeichen setzt sich aus steinernen Blöcken, in Form von glagolithischen Buchstaben gemeißelt, zusammen und man kann die Bezeichnung «istarski razvod» daraus lesen.

  Wand der kroatischen Protestanten und Häretiker – steinerne Wand in deren Mitte im steinernen Block der glagolithische Buchstabe S eingemeißelt ist und in deren oberem Teil die Namen bekannter kroatischer Protestanten und Häretiker eingeschrieben sind. In die Wand sind ebenfalls sieben steinerne Platten mit Zitaten aus deren Werken eingebaut.

  Raststätte des Žakan Juri – Kennzeichen, Žakan Juri, einem istrischen Glagolithen, gewidmet, welcher im Messbuch des Fürsten Novak aus dem Jahr 1368 den Druck des ersten kroatischen gedruckten Buches ankündigte -  einem Messbuch anhand des Gesetzes des römischen Hofes aus dem Jahr 1483. Sieben steinerne Würfel, welche an Schablonen für das manuelle Schlichten von Büchern erinnern, schreiben žakan Juri.

  Denkmal des Widerstands und der Freiheit – setzt sich aus drei steinernen Blöcken, einer auf dem anderen, zusammen. Jeder einzelne Block symbolisiert eine historische Ära: Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Alle drei Blöcke zusammen symbolisieren den Widerstand der Bewohner der Gegend von Hum und das ständige Bestreben nach Friede und Freiheit.

  Tor von Hum – aus Kupfer gemacht, mit Handgriffen in Form von Ochsenhörnern. Auf zwei Türklopfern sind Willkommensworte eingeschrieben. Im oberen Teil des Tors befindet sich ein Kalendarium in Form von halbrund angebrachten Medaillons mit Ansichten aus dem Landleben nach Monaten geordnet.

  Autor des Textes Miroslav Sinčić

 • Der Ort befindet ist 7 Km von Roč entfernt. Hum ist berühmt als kleinste Stadt der Welt, aber neulich wurde es auch zur  Stadt der Biska ernannt. Biska ist ein Schnaps mit der Pflanze weiße Mistel (Viscum album) angesetzt und die Rezeptur stammt gerade aus Hum. Jedes Jahr Ende Oktober findet in diesem Städtchen eine Schnapsausstellung statt, wo alle Schnapshersteller im Wettbewerb für den besten Schnaps sind. Heute zählt Hum ungefähr zwanzig Einwohner. Man kann die Stadt in nur fünf Minuten besichtigen, aber man wird sich länger in der Humska Konoba anhalten können, wo man einige von den besten istrischen Speisen kosten wird. Geschenke kann man in der städtischen Galerie oder im Geschäft „Imela“ (Tel. 00 385 660 005) kaufen.
   
  Zur Sitte der Stadt Hum  gehört die traditionelle Wahl des Kreisrates (Župan) auf ein Jahr.
  In Hum endet die Strecke des berühmten Denkmal-Komplexes der Allee der Glagoliten (Aleja Glagoljaša), die 7 Km lang ist. Der Weg verbindet Hum mit Roč.